Default image

upravnik veba

ORL Simpozijum, Beograd 2021

ORL Simpozijum povodom obeležavanja SVETSKOG DANA GLASA  sa temom ,,Radiološka djagnostika u otorinolaringologiji’’ 20-22. maj 2021. Beograd Poštovani, Obaveštavamo vas da će se ORL Simpozijum povodom obeležavanja SVETSKOG DANA GLASA sa temom ,,Radiološka djagnostika u otorinolaringologiji’’  održati od 20. do 22.…