Predstojeći skupovi i kongresi

ORL Simpozijum, Beograd 2021

ORL Simpozijum povodom obeležavanja SVETSKOG DANA GLASA  sa temom ,,Radiološka djagnostika u otorinolaringologiji’’ 20-22. maj…