publikacije
VODIČI I MATERIJALI
KNJIGE
1
3
4
5
7
previous arrow
next arrow
  1. Jovica Milovanović, Vojko Đukić, Dragan Mašulović (urednici). Radiološka dijagnostika u ORL. Beograd; Donat Graf;  2020 (ISBN 978-86-900301-1-8) (foto)
  2. Jovica Milovanović, Tatjana Atanasijević, Vojko Đukić (urednici). Sudsko-medicinskoveštačenje u otorinolaringologiji. Beograd; NNK International; 2019 (ISBN 978-86-6157-077-3)
  3. Vojko Đukić, Jovica Milovanović (urednici) Strana tela donjih disajnih puteva. Beograd; Donat Graf; 2018. (ISBN 978-86-900301-0-1) (foto)
  4. Vojko Đukić (urednik). Karcinom larinksa. Beograd; Partenon; 2017 (ISBN 978-86-7157-754-0) (foto)
  5. Vojko Đukić (urednik). Rekurentna respiratorna papilomatoza. Beograd; Partenon; 2016 (ISBN 978-86-7157-721-2) (foto)
  6. Vojko Đukić (urednik). Pseudotumori larinksa. Beograd; NNK International, 2014 (ISBN 978-86-6157-027-8)
  7. Vojko Đukić (urednik). Paralize glasnica. Beograd; Partenon; 2013 (ISBN 978-86-7157-623-9) (foto)
  8. Vojko Đukić (urednik). Profesionalni glas. Beograd; Klinički Centar Srbije (ISBN 978-86-497-0007-9)