Međunarodni ORL Simpozijum, Beograd 2011

Međunarodni ORL Simpozijum povodom obeležavanja SVETSKOG DANA GLASA sa temom ,,Profesionalni glas’’, april 2011. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd

Program i predavači