ORL Simpozijum, Subotica 2018

ORL Simpozijum povodom obeležavanja SVETSKOG DANA GLASA sa temom ,, Strana tela donjih disajnih puteva’’,  april 2018. Hotel Galerija, Subotica