Prof. dr sci med. Aleksandar Trivić

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, UKCS

Zamenik predsednika Društva Laringologa Srbije

Prof. dr sci. med. Aleksandar Trivić je zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije od 1994. godine. Kao venredni profesor predaje na katedri za Otorinolaringologiju sa maksilofacijalnoh hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu. 

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1997. godine. Magistarsku tezu pod nazivom  ,,Procena vrednosti modifikovane radikalne disekcije vrata u terapiji karcinoma cervikofacijalne regije” odbranio je 2004. godine, a potom je 2012. godine odbranio i doktorsku disertaciju pod nazivom „Procena vrednosti selektivne disekcije vrata u terapiji bolesnika sa karcinomima oralne i farinksne regije“ na istom fakultetu.

Specijalistički ispit iz Maksilofacijalne hirurgije je položio aprila 2004. godine sa odličnim uspehom, a specijalistički ispit iz otorinolaringologije 2010. godine, takođe sa odličnim uspehom.

Akademska karijeru je započeo je izborom u zvanje asistenta pripravnika na predmetu Otorinoloringologija  sa maksilofacijalnom hirurgijom 2000. godine. U zvanje asistenta je izabran docenta izabran je 2006. godine, a u zvanje docenta 2013. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2019. godine.

Kao autor i koautor objavio je 76 naučnih publikacija, od kojih 21 u časopisima sa JCR liste, najvećim delom iz oblasti laringologije i rinologije. Takođe, koautor je u 6 knjiga i udžbenika.

  • Načelnik odeljenja je Klinike za ORL i MFH KCS od 2019. godine.
  • Zamenik je predsednika Udruženja  laringologa Srbije
  • Član je Sekcije za otorinolaringologiju srpskog lekarskog društva i Rinološkog aktiva sekcije za otorinolaringologiju  srpskog lekarskog društva
  • Održao je više pozivnih predavanja na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu.
  • Dobitnik je Nagrade grada Beograda za najvrednija dostignuća iz oblasti medicine u 2017. godine kao koautor za poglavlje u knjizi Đukić V, Milovanović J. (urednici) Karcinomi larinksa
  • Glavni istraživač u stručnom projektu pod nazivom: „Proučavanje neuralne diferencijacije matičnih ćelija olfaktornog epitela„ koji se izvodi na Klinici za otorinolaringolgiju UKCS i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  • Učesnik je međunarodne studije pod nazivom: Phase III Open-label, Multiventer study of the effects of Leucocyte Interleukin, injection (Multikine) plus standard cere (surgery and Radiotherapy, or surgery and concurrent Chemoradiotherapy) in subjects with advanced primary squamous cel carcinoma of the oral cavity/soft palate versus standard care only.

Zamenik je predsednika Stručne komisije za kohlearne implante, RFZO i član je Republičke komisije RFZO za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje