ORL simpozijum povodom SVETSKOG DANA GLASA 18-20 april 2024.

* Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije

ORL Simpozijum povodom obeležavanja SVETSKOG DANA GLASA

Tema: SAVREMENI ASPEKTI DIJAGNOSTIKE I LEČENJA KARCINOMA GORNJEG AERODIGESTIVNOG TRAKTA

Vreme održavanja : 18-20. april 2024.

Lokacija: Grand Hotel Tornik, Zlatibor

Ovde možete preuzeti finalni program i registracioni formular: