Default image

upravnik veba

ORL Simpozijum povodom obeležavanja SVETSKOG DANA GLASA sa temom ,,Radiološka djagnostika u otorinolaringologiji’’ 20-21. maj 2021. Beograd

Poštovani, Obaveštavamo vas da će se ORL Simpozijum povodom obeležavanja SVETSKOG DANA GLASA sa temom ,,Radiološka djagnostika u otorinolaringologiji’’  održati kao HIBRID simpozijum od 20. do 21. maja 2021. godine, u Beogradu. Svi registrovani učesnici će dobiti link za praćenje Simpozijuma preko…